Угода користувача

Публічна угода

про надання доступу до Контент-послуги «Дитячий клуб Vodafone»
Ця Публічна Угода (далі - «Угода») регулює відносини щодо користування контент-послугою «Дитячий клуб Vodafone». Ця Угода є публічною офертою і може бути прийнята Абонентом не інакше як шляхом приєднання до неї в цілому.


1. Терміни та визначення, що використовуються в цій Угоді:


1.1. Ресурс або Контент-послуга «Дитячий клуб Vodafone» (Ресурс або Сервіс) - сукупність Клієнтських програм і техніко-технологічних рішень, за допомогою яких Абонент отримує можливість доступу до Контенту. Сервіс розміщується в мережі Інтернет на офіційному сайті Vodafone Україна.

1.2. Абонент - особа, з якою Оператором укладено договір на надання послуг зв'язку (далі по тексту «Договір») з виділенням не менше одного Абонентського номера і / або Унікального коду ідентифікації. Абонент здійснює доступ до Ресурсу за допомогою мережі Інтернет, проходить авторизацію і здійснює Акцепт Угоди.

1.3. Оператор - ПрАТ « ВФ Україна», юридична особа (Адреса: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька 15, код у ЄДРПОУ: 14333937), що надає телекомунікаційні послуги абонентам та має відповідну ліцензію на надання таких послуг на території України.

1.4. Тематична послуга - додаткова послуга Оператора, яка полягає в організації надання Абонентам доступу до контент-послуги (Дитячий клуб Vodafone). .

1.5. Контент – мультиплікаційні фільми, а також інші текстові, аудіо- та візуальні твори, доступ до яких здійснюється за допомогою Ресурсу.

1.6. Контент-провайдер - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮСЕЛЛ» (місце знаходження: 04112, м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, буд. 8, код ЄДРПОУ:38620925), за участю якого забезпечується можливість доступу до контенту.

1.7. Клієнтські програми - програми для ЕОМ «Дитячий клуб Vodafone» (включаючи web-версію, розміщену на сайті послуги, правовласником яких є Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮСЕЛЛ» (місце знаходження: 04112, м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, буд. 8, ЄДРПОУ:38620925).

1.8. Акцепт Угоди - фактичне використання Ресурсу, а також проходження процедури авторизації Абонентського номеру, за допомогою якої Абонент підтверджує згоду з умовами Угоди. Після надання Акцепту Угоди Абонент вважається таким, що прийняв беззастережно і в цілому умови цієї Угоди.

1.9. Абонентський номер - номер, що надається Абоненту відповідно до Договору, за допомогою якого проводиться ідентифікація Абонентського обладнання з встановленої в ньому SIM-карти.

1.10. Абонентське обладнання - абонентський приймально-передавальний пристрій мереж рухомого (мобільного) зв'язку загального користування, в тому числі, але не обмежуючись, мобільні (стільникові) телефони, смартфони, комунікатори і т.п.

1.11. Унікальний код ідентифікації - вказане в Договорі унікальне поєднання цифрових, літерних і / або символьних позначень, що використовується для однозначної ідентифікації Абонентського обладнання в процесі надання послуг зв'язку.

1.12. Територія - територія України, де Оператором надаються послуги зв`язку.

1.13. Підписка - надання Абоненту доступу до певного платного Контенту за встановлену плату протягом певного періоду часу.

1.14. Ознайомчий доступ - надання Абоненту доступу до певного Контенту без справляння плати у рекламних цілях протягом певного періоду часу.


2. Предмет Угоди.


2.1. Дана угода регулює взаємовідносини, що роблять доступним Сервіс для Абонентів послуг мобільного зв'язку Оператора, і, що спрямовані на забезпечення заявлених потреб Абонента у доступі до Сервісу, який містить контент, а також використання інших служб Сервісу, що надаються Абонентам за тарифами встановленими Оператором.

2.2. Для отримання доступу до контент-послуг Абонент зобов'язаний у порядку, встановленому цією Угодою, підтвердити, що прочитав, зрозумів, згоден дотримуватися умов цієї Угоди, і приєднатися до цієї Угоди в цілому шляхом здійснення Акцепту Угоди (далі - Акцепт Угоди) у обраний спосіб, з тих що наведені у цій Угоді. З моменту Акцепту Угоди Абонентом ця Угода вважається укладеною з Абонентом, і Абонент набуває права і зобов'язаний виконувати обов'язки, передбачені цією Угодою. Для того, щоб зробити Акцепт Угоди, Абоненту, що не має доступу до Сервісу необхідно пройти процедуру підключення послуги шляхом натискання кнопки «Дивитися» на банері веб-сайту або на прев’ю відео, чи на іконку розділу «Особистий кабінет» веб-сайту послуги Дитячий клуб, або надіслати SMS-повідомлення з текстом «1» на номер 60010.

2.3. Оператор залишає за собою право на свій розсуд змінювати і (або) доповнювати Угоду в будь-який час без попереднього і (або) подальшого повідомлення Абонента. Чинна редакція Угоди доступна на Ресурсі (Сервісі). Подальше використання Ресурсу після будь-яких подібних змін означає згоду Абонента з такими змінами та / або доповненнями. Якщо Абонент не згоден дотримуватися цієї Угоди, він зобов'язаний припинити споживати контент-послугу і будь-яке використання Ресурсу. До особистої відповідальності Абонента належить регулярний перегляд Ресурсу для ознайомлення з діючою редакцією Угоди.

2.4. Контент-провайдером надається право використання Клієнтських програм на умовах простої (невиключної) ліцензії виключно для цілей надання доступу до Контенту протягом терміну, на який надано послугу. Всі використовувані і розміщені на Ресурсі (Сервісі) результати інтелектуальної діяльності, а також сам Ресурс (Сервіс) є інтелектуальною власністю їх законних правовласників і охороняються законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними правовими конвенціями. Будь-яке використання розміщених на Ресурсі (Сервісі) результатів інтелектуальної діяльності (в тому числі елементів візуального оформлення Ресурсу (Сервісу), символіки, текстів, графічних зображень, ілюстрацій, фото, відео, програм, музики, та інших об'єктів) за межами Угоди без дозволу Оператора і / або Контент-провайдера або законного правовласника є незаконним і може послужити причиною для судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

2.5. Доступ до Контенту надається Абонентам виключно для особистого некомерційного використання з метою ознайомлення з ним виключно за допомогою Ресурсу (Сервісу), без права на відтворення (в тому числі копіювання / завантаження) зазначених результатів інтелектуальної діяльності в пам'ять електронних пристроїв Абонентів, а також без права на будь-яке інше використання зазначених результатів інтелектуальної діяльності, що не визначено в даній Угоді, в тому числі їх продаж, модифікацію, поширення цілком або частинами і т.п.

2.6. Будь-яке використання Ресурсу (Сервісу) або результатів інтелектуальної діяльності, розміщених на ньому, крім дозволеного в Угоді або в разі явно вираженої згоди автора (правовласника) на таке використання, без попередньої письмової згоди власника авторських прав категорично заборонено.

2.7. Абонент не має права відтворювати, повторювати, копіювати, продавати, перепродавати, а також використовувати будь-яким іншим способом для будь-яких комерційних цілей Ресурс і (або) будь-які частини вмісту Ресурсу без згоди правовласників Ресурсу і результатів інтелектуальної діяльності, розміщених на Ресурсі.

2.8. Здійснюючи Акцепт Угоди, Абонент дає Оператору згоду на отримання повідомлень, включаючи рекламні, за вказаними при авторизації e-mail і / або абонентським номером про такі загальні події, що сталися на Ресурсі (Сервісі): розміщення нового Контенту, поява спеціальних пропозицій, проведення акцій, а також іншої інформації.

2.9. Шляхом Акцепту Угоди Абонент висловлює згоду на збір і використання Оператором будь-якої і всієї отриманої в результаті авторизації інформації про Абонента та про фактичне споживання Абонентом тематичної послуги. Оператор має право використовувати таку інформацію для виставлення рахунків, технічного обслуговування, врегулювання конфліктів, маркетингу або в інших подібних цілях.


3. Доступ до Контенту.


3.1. Права доступу до платного Контенту відповідно до умов цієї Угоди надаються Абоненту за умови оформлення ознайомлювальних доступів або підписки на відповідний Контент в рамках надання контент-послуг.

3.2. В рамках Передплати Оператор надає Абоненту можливість доступу до платного Контенту протягом періоду підписки, який становить 7 (сім) календарних днів або 1 (один) календарний день. У разі неотримання від Абонента відмови від Підписки, термін надання Підписки автоматично продовжується кожного разу на період 7 (сім) календарних днів або 1 (один) календарний день, до моменту самостійного відключення Абонентом Підписки. Для Абонентів, які вперше підключають послугу, надається безкоштовний пробний доступ до сервісу протягом 3 (трьох) календарних днів. Тарифікація починається на 8-й календарний день користування послугою, за умови, якщо Абонент її не відключив.

3.3. Відключити Підписку можна за допомогою відключення Абонентом тематичної послуги шляхом здійснення односторонньої відмови від її отримання.

3.4. Відключення тематичної послуги здійснюється Абонентом самостійно:

- Шляхом відправки SMS з одним із ключових слів «STOP, stop, СТОП, стоп» на короткий номер 60010, або через особистий кабінет на веб-сайті послуги Дитячий клуб.

3.5. Вартість Підписки може бути змінена Оператором в будь-який момент без згоди Абонента з попереднім повідомленням Абонентів на сайті vodafone.ua або будь-яким іншим способом за вибором Оператора.

3.6. Всі питання придбання прав доступу в Інтернет, купівлі та встановлення для цього відповідного обладнання і програмних продуктів вирішуються Абонентом самостійно і не підпадають під дію цієї Угоди.


4. Права і обов'язки Сторін


4.1. Права Абонента

4.1.1. Використовувати в повній мірі всі функціональні можливості, що надаються Ресурсом (Сервісом) при отриманні контент-послуг.

4.2. Обов'язки Абонента

4.2.1. Дотримуватися умов цієї Угоди;

4.2.2. Не здійснювати дії, заборонені цією Угодою та законодавством України;

4.2.3. Не здійснювати будь-які дії, спрямовані на дестабілізацію роботи Ресурсу (Сервісу), не здійснювати спроби несанкціонованого доступу до Ресурсу (Сервісу), до результатів інтелектуальної діяльності, розміщених на ньому, а також не здійснювати будь-яких інших дій, що порушують права Оператора та / або Контент провайдера та / або третіх осіб;

4.2.4. Вживати належних заходів для забезпечення збереження облікового запису Абонента і пароля, які використовуються при авторизації Абонента, і нести відповідальність за всі дії, вчинені на Ресурсі під обліковим записом Абонента (логіном і паролем). Абонент зобов'язаний негайно повідомити Оператора про будь-які випадки доступу на Ресурс (Сервіс) третіми особами під обліковим записом Абонента. Абонент не має права передавати, знижувати ціну, продавати, передавати в користування і т.п. обліковий запис на Ресурс (Сервіс) третім особам без згоди Оператора.


4.3. Права Оператора

4.3.1. У разі порушення Абонентом цієї Угоди та / або законодавства України - зупинити, обмежити або припинити доступ такого Абонента до всіх або до будь-якого з розділів Ресурсу (Сервісу) в односторонньому порядку, а також блокувати можливість використання Ресурсу (Сервісу) (блокувати авторизацію і / або IP-адреси) для Абонентів в будь-який час, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Абоненту такою дією (в тому числі розірвати Угоду повністю, видаливши обліковий запис Абонента з Ресурсу);

4.3.2. Залучати в цілях реалізації прав і обов'язків в рамках Угоди будь-яких третіх осіб;

4.3.3. Розміщувати рекламну та / або іншу інформацію в будь-якому розділі Ресурсу (Сервісу), переривати демонстрацію Контенту рекламною інформацією, на що Абонент дає йому згоду шляхом Акцепту цієї Угоди;

4.3.4. Встановлювати вікові обмеження при доступі до Контенту, розміщеному на Ресурсі (Сервісі), призначеному для аудиторії певного віку. Це означає, що особи, які не досягли вказаного віку, зобов'язуються утриматися від доступу або перегляду такого Контенту, про що Оператор може повідомляти Абонента зазначенням на Ресурсі (Сервісі) знаків інформаційної продукції або за допомогою інформаційних повідомлень при спробі Абонента здійснити перегляд Контенту, призначеного для аудиторії певного віку.

4.3.5. Здійснювати інші права, передбачені цією Угодою та / або законодавством України.


4.4. Обов'язки Оператора

4.4.1. Забезпечувати можливість отримання Абонентом доступу до тематичних послуг в межах Території в порядку, визначеному цією Угодою;

4.4.2. Здійснювати поточне управління розділами Ресурсу (Сервісу).


4.5. Контент-провайдер зобов'язується:

• не розміщувати у Сервісі номери телефонів та іншу особисту інформацію (персональні дані) Абонентів без отримання їх згоди на такі дії відповідно до вимог чинного законодавства;

• не розміщувати будь-які файли, які містять або можуть містити віруси та інші шкідливі програми;

• не описувати або пропагувати злочинну діяльність, не розміщувати інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій;

• не розміщувати у Сервісі будь-яку інформацію, що порушує, або може порушити права третіх осіб на об'єкти інтелектуальної діяльності;5. Гарантії та відповідальність Абонента


5.1. Абонент несе повну особисту відповідальність за відповідність способів використання ним Контенту та іншої інформації, представленої на Ресурсі (Сервісу), нормам українського або міжнародного законодавства (в тому числі нормам права про інтелектуальну власність і про захист інформації).

5.2. Абонент несе відповідальність за безпеку логіна і пароля, а також за все, що буде зроблено на Ресурсі (Сервісі) після авторизації під його логіном та паролем. Абонент зобов'язаний негайно повідомити Оператора про будь-який випадок несанкціонованого доступу під його логіном та паролем і / або про будь-яке порушення безпеки. Оператор не відповідає за можливу втрату або псування даних, яка може статися через порушення Абонентом положень цієї Угоди.

5.3. У разі передачі логіна / пароля третій особі, всю відповідальність несе безпосередньо сам Абонент. За шкоду, заподіяну в результаті несанкціонованого доступу до облікового запису Абонента, Оператор відповідальності не несе.

5.4. Абонент несе відповідальність перед Оператором за дотримання умов цієї Угоди.

5.5. Абонент погоджується з тим, що відшкодує Оператору будь-які збитки, завдані Оператору в зв'язку з використанням Абонентом Ресурсу (Сервісу) і / або порушенням Абонентом цієї Угоди та / або прав (в тому числі авторських, суміжних, патентних, інформаційних і будь-яких інших) третіх осіб.

5.6. Абонент зобов'язаний надати під час авторизації (створенні облікового запису) точну, актуальну та повну інформацію про себе, яка може бути запрошена реєстраційними формами Ресурсу (Сервісу), в тому числі, але не виключно: номери телефонів, справжній вік, дату народження та іншу особисту інформацію (далі - "Персональні дані"). Абонент розуміє і погоджується з тим, що Персональні дані будуть використовуватися Оператором (його співробітниками, а також постачальниками та підрядниками, залученими Оператором для надання Ресурсу (Сервісу)) виключно у зв'язку з наданням доступу до Ресурсу (Сервісу), його використанням Абонентом та забезпеченням належної роботи Ресурсу (Сервісу), інформаційним забезпеченням Абонента, у тому числі для ведення обліку, внутрішньої статистики, бухгалтерського та податкового обліку, а також для інформування про нові послуги, функції і можливості Ресурсу (Сервісу), проведення опитувань по будь-яких аспектах роботи Ресурсу (Сервісу), стягнення заборгованості, як самим Оператором, так і з залученням третіх осіб. Термін використання Персональних даних обмежується строком, рівним терміну користування Ресурсом (Сервісом) і 3 роки після закінчення останнього факту доступу Абонента до Ресурсу (Сервісу), якщо законодавством не встановлений інший, більш довгий термін. Оператор зобов'язується не розкривати інформацію про Абонента третім особам без згоди Абонента, за винятком розкриття інформації на вимогу суду та / або правоохоронних органів відповідно до чинного законодавства.


6. Обмеження відповідальності Оператора


6.1. Доступ до Ресурсу (Сервісу) надається Абоненту на умовах «ЯК Є», в тому вигляді, в якому він існує, і Оператор не дає гарантій або запевнень як щодо його використання, так і функціонування.

6.2. Абонент розуміє і погоджується з тим, що будь-які результати інтелектуальної діяльності, що розміщені на Ресурсі (Сервісі) (включаючи Контент), можуть видалятися або переміщатися (без попередження) на власний розсуд власника майнових прав/прав використання, за будь-якої причини або без причини, включаючи без всяких обмежень переміщення або видалення результатів інтелектуальної діяльності.

6.3. Оператор не несе відповідальності за будь-які помилки, упущення, переривання, видалення, дефекти, затримку в обробці або передачі даних, збої ліній зв'язку, що знаходяться в зоні відповідальності Абонента, крадіжку, знищення або неправомірний доступ третіх осіб до результатів інтелектуальної діяльності, розміщеним на Ресурсі (Сервісі). Оператор не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин. Також Оператор не відповідає за відповідність Ресурсу (Сервісу) цілком або його частин (служб), Контенту очікуванням Абонентів, збереження логіна і пароля Абонента, що забезпечують доступ до окремих служб Ресурсу (Сервісу), збитки, що виникли у абонентів з причин, пов'язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення.

6.4. Оператор не несе відповідальності за будь-які збитки електронним пристроям Абонента або іншої особи, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликаний або пов'язаний з використанням Ресурсу (Сервісу).

6.5. Ні в якому разі Оператор не несе відповідальності перед Абонентом або будь-якими третіми особами за будь-який прямий, непрямий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликані в зв'язку з наданням контент-послуги або використанням результатів інтелектуальної діяльності , розміщених на Ресурсі (Сервісу), Контенту.

6.6. Оператор не несе відповідальності перед Абонентом або будь-якими третіми особами за:

- Дії Абонента на Ресурсі (Сервісі);

- За зміст і законність, достовірність інформації, використовуваної / одержуваної Абонентом на Ресурсі (Сервісі);

- За якість товарів / робіт / послуг, придбаних Абонентом, після перегляду рекламних повідомлень (банерів, роликів тощо), розміщених на Ресурсі (Сервісі), і їх можливу невідповідність загальноприйнятим стандартам або очікуванням Абонента;

- За достовірність рекламної інформації, використовуваної / одержуваної Абонентом на Ресурсі (Сервісі), і якість рекламованих в ній товарів / робіт / послуг;

- За наслідки застосування інформації, використовуваної / одержуваної Абонентом на Ресурсі (Сервісі);

6.7. Ресурс (Сервіс) може містити посилання на інші ресурси мережі Інтернет. Абонент визнає і погоджується з тим, що Оператор не контролює і не несе ніякої відповідальності за доступність цих ресурсів і за їх зміст, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням цих ресурсів. Будь-які переходи по посиланнях, які здійснюються Абонентом, останній чинить на свій страх і ризик.


7. Прикінцеві положення


7.1. Ця Угода та відносини між Оператором Контент-Провайдером, та Абонентом регулюються і тлумачаться відповідно до чинного законодавства України. Питання, не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

7.2. Якщо з тих чи інших причин будь-які з умов цієї Угоди є недійсними або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов Угоди.

7.3. Сторони погодилися, що всі суперечки, що виникають з відносин Сторін, регулюються цією Угодою, повинні вирішуватися в компетентному суді за місцем знаходження Оператора з обов'язковим дотриманням досудового претензійного порядку врегулювання суперечок.»